Projekty i programy
Projekty własne i programy unijne
 

Edukacja historyczna dzieci i młodzieży

Jednym z głównych naszych programów, prowadzony od początku powstania organizacji, jest projekt Edukacja historyczna dzieci i młodzieży. Współpracujemy przy tym projekcie z Opactwem Ojców Benedyktynów w Tyńcu i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Do tej pory z programu skorzystały i korzystają: klub szkolny Salamandra w Tyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie, Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Curie Skłodowskiej i Młodzieżowe Stowarzyszenie Przyjaciół Krakowa Krąg działające przy Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana.

Zajęcia w ramach tego projektu to cykl spotkań związanych z historią, dawną i współczesną kultura, tradycją i sztuką Polski. Począwszy od zajęć o rycerstwie, broni, poprzez warsztaty o pracy rękodzielniczej i zajęciach z architektury, a na zajęciach plastycznych z Młodej Polski i zajęciach teatralnych skończywszy. Na całokształt zajęć składają się: zwiedzanie zabytkowych obiektów, spotkania; zajęcia taneczne i teatralne; gry terenowe i biegi z zadaniami. Forma zajęć jest atrakcyjna ze względu na wprowadzenie takich elementów jak: samodzielna praca uczestników, sprawdzanie zdobytej wiedzy podczas quizów i konkursów, przekazywanie wiadomości przy zabawach grupowych. Te elementy przyczyniają się do większej atrakcyjności warsztatów i lepszego zapamiętywania materiału. Pobudza to ciekawość, uwrażliwia i rozwija umiejętność pracy w grupie oraz uczy kreatywności. Znacznie łatwiej bowiem przyswoić sobie wiedzę na temat życia i roli klasztorów kiedy samemu popróbuje się pisać gęsim piórem; nie zapomni się zajęć o Średniowieczu, kiedy przymierzy się hełm, nie będą obcy artyści Młodej Polski, kiedy uczestnicy sami zaprojektują i zrobią witraż.

Projekt Edukacja Historyczna Dzieci i Młodzieży dostosowany jest do programu Ministra Edukacji Narodowej. Placówki czy organizacje mają możliwość wyboru tematyki, intensywności i częstotliwości spotkań. W ramach projektu beneficjenci mogą uczestniczyć w zajęciach poświęconych konkretnej epoce czy tematyce (np. tylko cykl spotkań dotyczących Młodej Polski albo tylko tematy z historii z pominięciem zajęć poświęconych sztuce) lub wybrać wersję przekrojową tworzącą chronologiczną historycznie całość od Średniowiecza po czasy współczesne. Beneficjenci mogą korzystać z programu w systemie spotkań rocznych, dwu i trzyletnich bądź przez krótszy okres czasu. Program sprawdza się jako temat zimowisk, wakacji czy tzw. Zielonych Szkół. Każde spotkanie trwa od trzech do sześciu godzin i składa się z dwóch części: prelekcji, wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, ikonografii, multimediów oraz z części praktycznej, która w zależności od tematu i wieku uczestników, może mieć charakter: plastyczny, artystyczny, sportowy. Na wykłady i prelekcje często zapraszamy historyków, archeologów, plastyków, aktorów, architektów chcąc aby poziom prowadzonych zajęć był wysoki. W czasie spotkań programowych dużą ich część stanowią lekcje w muzeach, zwiedzanie ekspozycji, współczesnych wystaw, galerii, uczestnictwo w niekonwencjonalnych zajęciach takich jak udział w wykopaliskach archeologicznych, wizyta w pracowni konserwatorskiej, turnieje rycerskie, zawody strzeleckie, biegi z zadaniami.

0
 .