REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
A). Podmiotem gospodarczym prowadzącym sprzedaż internetową jest firma F.H.U. "Kukania" z siedzibą w Krakowie ul. Pachońskiego 4a/63, zwana dalej Firmą.
B). Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży z Firmą.
C). Zamówienie można składać drogą telefoniczną lub mailową. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma potwierdzenie zawartej umowy na podany przez siebie adres e - mail do 48 godzin od daty złożenia zamówienia.
D). Składając zamówienie Klient wyraża zgody wynikłe z regulaminu oraz na ich przetwarzanie przez Firmę dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
E). W zamówieniu Klienta powinny się znaleźć dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, telefon kontaktowy, adres e - mail do korespondencji, dodatkowe informacje o danych do rachunku, wyraźne zaznaczenie innego, niż adres zamawiającego, adresu do wysyłki. 
F). Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2.Transakcja sprzedaży
A). Przedmiotem sprzedaży, towarem, sklepu internetowego Firmy jest:
- rękodzieło artystyczne
- sztuka ludowa
- ręcznie wykonana biżuteria
- drobna konfekcja
- torebki i portmonetki
- wyroby ceramiczne
- ozdoby i kartki okolicznościowe
- malarstwo i rzeźba
B). Ceny podane przy towarze są wiążące dla Klienta w chwili złożenia zamówienia.
C). Ceny podane przy towarach są cenami brutto; Firma nie jest płatnikiem VAT.
D). Realizacja zamówienia dokonywana jest do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, jednakże w większości przypadków następuje szybciej - po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia.
E). Składając zamówienie Klient może wybrać formę płatności: przelew, za pobraniem, inne.
F). Składając zamówienie Klient może wybrać formę wysyłki (dostarczenia towaru): poczta polska, paczka, list polecony, przesyłka priorytetowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty.
G). W przypadku wybrania przez Klienta formy wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost koszt wysyłki ponosi sklep internetowy Firmy.

3. Prawa Klienta
A). Sklep internetowy Firmy ma obowiązek:
- wysłać Klientowi zamówiony towar zgodnie ze złożonym zamówieniem
- wysłać Klientowi zamówiony towar w czasie ustanowionym regulaminem
- odpowiednio zabezpieczyć towar do wysyłki
- poinformować Klienta o należytym, zgodnym z przeznaczeniem, użytkowaniem zakupionego towaru.
B). Klient ma prawo reklamować zakupiony towar w przypadku
- stwierdzenia wad produkcyjnych towaru
- w każdym z przypadków wymienionych w punkcie 3 A.
C). Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru na podstawie Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
D). Warunkiem reklamacji czy ustawowa rezygnacja z zakupionego towaru jest odesłanie towaru na adres korespondencyjny Firmy.
E). Reklamacji czy ustawowej rezygnacji z zakupionego towaru Klient nie może dokonać jeżeli:
- minie ustawowy termin rezygnacji
- towar zakupiony przez Klienta został przez niego uszkodzony lub zniszczony bądź ucierpiał w jakikolwiek sposób w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
- towar zakupiony przez klienta jest niekompletny: brakuje jego części składowych
- towar zakupiony przez Klienta ucierpiał przy wysyłce w wyniku złego zabezpieczenia ze strony Klienta.
F). W wyniku rezygnacji z zakupionego towaru koszty wysyłki ponosi Klient.
G). Reklamacje i zwroty sklep internetowy Firmy rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

4. Postanowienia końcowe:
A). Sklep internetowy Firmy zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
B). Sklep internetowy Firmy informuje, że wszystkie pokazywane tu produkty są dziełem autorskim rzemieślników i twórców do których prawa ma tylko Firma i w zgodzie z " Ustawą o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych " zabrania się kopiowania i powielania zarówno samych dzieł jak i zdjęć prezentowanych przez sklep Firmy.
C). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
D). Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
E). Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2012
0
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .