Program zajęć edukacyjnych i wycieczek dostosowany jest do wieku uczestników i współgra z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia edukacyjne i warsztaty interaktywne poparte są prelekcją tematyczną. Kładziemy nacisk na samodzielną pracę, kreatywność i pomysłowość co wzbogaca twórczy potencjał uczniów i wyrabia ich wyobraźnię.

Z bogatego wachlarza naszych produktów, pragniemy przedstawić te, które cieszą się największym powodzeniem. Proponujemy różną tematykę; od zwiedzania miejsc tych znanych i mniej znanych pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry przewodnickiej; poprzez gry terenowe i zajęcia edukacyjne przenoszące uczestników do wybranej epoki historycznej przy wsparciu rzemieślników i rękodzielników; aż po organizację całych imprez kulturalno – artystycznych. W ofercie każdy znajdzie coś dla siebie: od pisania gęsim piórem, przez spotkania z rycerzami, nauki wykonywania witraży a na znajomości teatralnych kukiełek skończywszy.


Zobacz Katalog


0
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .