Obostrzenia
Czyli jak podróżować w pandemii

Regulamin COVID - 19


  1. W nawiązaniu do zaleconych obostrzeń i reżimu sanitarnego stosujemy zasady bezpiecznego podróżowania do odwołania.
  2. Zostaje zmniejszona liczba uczestników wszystkich zdarzeń do maksymalnie 20 osób plus dwie osoby opieki. Dotyczy to zarówno zwiedzania, wycieczek, warsztatów jak i pozostałych zdarzeń.
  3. Każda większa grupa osób ponad limit 20 uczestników będzie traktowana jako dwie, trzy lub kolejne ilości grup dwudziestoosobowych.
  4. W pomieszczeniach zamkniętych, muzeach oraz innych obiektach w tym w restauracjach na czas przebywania grupa (bądź grupy) dzielona jest na mniejsze dziesięcio osobowe zespoły, zachowując jednocześnie wymagany dystans pomiędzy uczestnikami. Dodatkowo każdy taki zespół na czas zdarzenia przebywa w osobnym pomieszczeniu. Ta sama zasada dotyczy wyżywienia w trakcie zdarzenia.
  5. Organizowane są tylko zdarzenia jednodniowe bez noclegów.
  6. W autokarze lub środkach transportu zachowana jest wymagana reżimem sanitarnym ilość zajętych miejsc czyli 50 % miejsc siedzących, co w przypadku proponowanych przez nas zdarzeń daje 20 uczestników zdarzenia  + 2 osoby opieki podczas jazdy jednym autokarem. Każdy jeden uczestnik zdarzenia zajmuje dwa miejsca siedzące w autokarze.
  7. Organizując wycieczki czy zajęcia dbamy o zachowanie wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami, wietrzenie i odkażanie pomieszczeń i sprzętów, możliwość skorzystania w każdej chwili przez uczestników ze środków dezynfekcyjnych oraz zapewniamy jednorazowe rękawiczki na czas zdarzenia.
  8. Wszyscy uczestnicy zdarzenia mają obowiązek posiadać i przez cały czas używać z wyjątkiem spożywania posiłków maseczek lub innych środków zakrywających usta i nos. Dla osób które nie posiadają własnych maseczek jako organizator zapewniamy dostarczenie zapasowych środków ochrony za dodatkową opłatą.
  9. Każdy uczestnik u którego po zdarzeniu wystąpią objawy COVID - 19 ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym organizatora wycieczki, zwiedzania czy warsztatów.

Koszyk