Klauzula RODO
Obowiązek prawny ochrony danych

Klauzula Informacyjna RODO


Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Samdar Dariusz Śnieżek

  z siedzibą
  ul. Krasickiego 19/7

  30-515 Kraków,

  tel.: 509216650,

  e-mail: księgowy@samdar.pl

 2. Inspektorem ochrony danych w Samdar Dariusz Śnieżek jest
  Pan Dariusz Śnieżek

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych,
  w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz IT

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu , w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym


Koszyk